Opublikowano: 06:39, 17.01.2022

Pracownik produkcji na dziale prefabrykacji stali

Szukamy 5 osób

Posiłki pracownicze

Opieka medyczna

Karta sportowa

Ubezpieczenie na życie

Parking dla pracowników

Paczki / bony świąteczne

Dofinansowanie wypoczynku

Bez CV

Bez doświadczenia

Od zaraz

Wolne weekendy

Umowa o pracę

Cały etat

Stanowisko przyjazne niepełnosprawnym

Płatne nadgodziny

Wymagania pracodawcy

CV

niewymagane

Doświadczenie

niewymagane

Gotowość do pracy

od zaraz

Tryb pracy

poniedziałek - piątek

Praca zmianowa

tak

Praca w godzinach nocnych

nie

Wykształcenie techniczne lub zawodowe

niewymagane

Praca z dokumentacją techniczną

nie

Badania sanitarno-epidemiologiczne

niewymagane

O FIRMIE

Zoeller Tech sp. z o.o.

LOKALIZACJA

Rekowo Górne
Nowa 8

ZOELLER TECH Sp. z o.o. należy do grupy europejskich liderów produkujących pojazdy komunalne. W związku ze swoim dynamicznym rozwojem szukamy kandydatów na następujące stanowisko:

Pracownik produkcji na dziale prefabrykacji stali

Miejsce pracy: Rekowo Górne k. Redy (pow. pucki; gm. Puck)

Opis stanowiska:

 • praca przy produkcji i obróbce mechanicznej elementów stalowych,
 • sortowanie blach i wytworzonych elementów,
 • szlifowanie,
 • możliwość przyuczenia do obsługi gilotyny, prasy krawędziowej, plazmy.

Oczekiwania:

 • umiejętność obsługi elektronarzędzi (szlifierka, wiertarka),
 • mile widziana podstawowa umiejętność czytania rysunku technicznego,
 • mile widziana umiejętność obsługi gilotyny lub prasy krawędziowej,
 • gotowość do pracy w systemie 2-zmianowym.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • dofinansowanie do wczasów,
 • dofinansowanie do kart Multisport,
 • dofinansowanie do pakietów medycznych,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • karty żywnościowe.


INFORMACJE ZWIĄZANE Z DANYMI OSOBOWYMI:

Informujemy, iż Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest ZOELLER TECH Sp. z o. o. , z siedzibą w Rekowie Górnym, ul. Nowa 8, 84-123 Połchowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XVIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 11404 7. Informujemy, iż w kwestiach związanych z Pani / Pana danymi osobowymi, można kontaktować się na adres siedziby wskazany powyżej, jak również na adres e: mail. Informujemy, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO, Kodeksem Pracy oraz innymi przepisami prawa regulującymi przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być podmiot realizujący usługę ochrony na rzecz Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi: informatyczne, prawne, medycyny pracy, pocztowe lub kurierskie. Informujemy, iż podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz innymi aktami prawa powszechnie obowiązującego jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Informujemy, iż podanie danych wykraczających poza zakres określony przepisami Kodeksy Pracy, innych aktów prawa powszechnie obowiązującego (np. zainteresowania, zdjęcie) jest dobrowolne i nie ma wpływu na przebieg procesu rekrutacji. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji procesu obecnej rekrutacji. Informujemy, iż w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres dwóch lat od dnia ich udostępnienia Administratorowi. Informujemy, iż w przypadku wyrażenia zgody na informowanie o przyszłych rekrutacjach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres dwóch lat od dnia ich udostępnienia Administratorowi. Informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo: - dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania; - do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych – w zakresie wynikającym z przepisów; - przenoszenia danych; - wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania – w zakresie wynikającym z przepisów; - do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każda z udzielonych zgód może zostać cofnięta w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, iż cofniecie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Oświadczenie o cofnięciu zgody winno zostać złożone administratorowi na piśmie. W przypadku, gdy zgoda na przetwarzanie danych osobowych została złożona za pomocą poczty elektronicznej można tę zgodę wycofać wysyłając e-mail.

Opublikowano: 06:39, 17.01.2022