Blog

Strona główna / Blog / Umowy zlecenie a „Polski Ład” – kto zyska, a kto straci?
Umowy zlecenie a „Polski Ład” – kto zyska, a kto straci?
17.03.22
pobierz Zapisz artykuł jako PDF
Umowy zlecenie a „Polski Ład” – kto zyska, a kto straci?

Polski Ład umowy śmieciowe – wpływ Polskiego Ładu na pracowników

Wbrew początkowym zapowiedziom rządowym, Polski Ład nie wprowadzi drastycznych restrykcji dla stosowania tzw. umów śmieciowych, czyli popularnego określenia na umowy zlecenie i umowy o dzieło. Nie nastąpi likwidacja ani poważne ograniczenie ich stosowania. Zmian należy jednak oczekiwać w kwestiach podatkowych. Wynikają one przede wszystkim ze znacznego podniesienia kwoty wolnej od podatku i podwyższenia kwoty wejścia w II próg podatkowy. Jak można się domyślać, niosą one pozytywne skutki dla samych zleceniodawców, zmniejszając faktyczną kwotę zapłaconego podatku. Nie rodzą także dodatkowych trudności dla pracodawców – wyliczanie wynagrodzeń pozostaje tutaj bez zmian. Zleceniodawca odprowadza zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 17% wynagrodzenia. Przekroczenie II progu podatkowego (dochód powyżej 120 000 złotych w rozliczeniu rocznym) oznacza wkroczenie w stawkę 32-procentowego podatku. Rozliczenie dopłaty podatku z tego tytułu staje się obowiązkiem zleceniobiorcy. 

Brak możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne

W katalogu postanowień, jakie generuje Polski Ład oskładkowanie umów zleceń rodzi wiele emocji. Polski Ład niweluje możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podstawy kalkulacji podatku dochodowego. Zapis ten dotyka również osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Kwota wynagrodzenia otrzymywanego „na rękę” będzie zatem niższa w rozliczeniu miesięcznym, niż miałoby to miejsce dotychczas. Warto natomiast zauważyć, że negatywne skutki omawianych tu zapisów są łagodzone wyższą kwotą wolną od podatku, której zleceniodawca nie uwzględnia przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Kwota wolna od podatku będzie natomiast wzięta pod uwagę podczas składania rocznego zeznania podatkowego PIT, a zleceniobiorca otrzyma należny zwrot podatku. Ostateczny bilans kwotowy okaże się korzystny dla pracownika. Chociaż obciążenia z tytułu podatku miesięcznego i składki na ubezpieczenie zdrowotne zostaną podwyższone w rozliczeniu miesięcznym, znacznie wyższy zwrot nadpłaty zrekompensuje te niedogodności. Zleceniobiorca odczuje to jednak dopiero w kolejnym roku rozliczeniowym – po tym, jak faktycznie otrzyma zwrot podatku na swoje konto. Jego miesięczne wynagrodzenie będzie bowiem nieco mniejsze niż dotychczas. 

Oskładkowanie umowy zlecenia 2022

Ozusowanie umów zleceń w 2022 roku i brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej może rodzić chęć przechodzenia na umowę o dzieło, pozbawioną obowiązku odprowadzania składek do ZUS. Oskładkowanie umowy zlecenia 2022 jest co prawda rekompensowane wyższą kwotą wolną od podatku, jednak przecież taka sama kwota obowiązuje dla umowy o dzieło. Z punktu widzenia pracodawców będzie to wymagało modyfikacji zapisów umowy i wyraźnego określenia obowiązków pracownika. Umowa zlecenie determinuje określony sposób wykonywania pracy, nie skupiając się wyłącznie na końcowym rezultacie. Umowa o dzieło wymaga natomiast dostarczenia pracodawcy konkretnego wyniku w określonym terminie, pozostawiając sposób dochodzenia do niego do wyłącznej decyzji pracownika. Istnieje wiele zawodów, gdzie umowa o dzieło ma swoją rację bytu. 

Podsumowując rozważania nad zmianami, jakie wprowadza Polski Ład umowy śmieciowe nie tracą na razie swoich racji bytu. Konieczność zapłacenia pełnej składki zdrowotnej obniży miesięczne wynagrodzenie zleceniobiorców, jednak wyższa kwota wolna od podatku sprawi, że większość z nich nie zanotuje strat z tego tytułu. Niekorzystne warunki pracy na umowę zlecenie dotkną osoby osiągające najwyższe dochody, przekraczające kwotę 120 000 złotych. 

dryg znajdź pracownika

Znajdź pracownika na dryg.pl

  • 3 darmowe ogłoszenia w każdym miesiącu
  • generator treści ogłoszenia
  • możliwość porównania oczekiwań kandydatów (stawka, forma zatrudnienia)
  • natychmiastowa widoczność ogłoszenia w serwisie wraz z logo firmy
  • automatyczna dostępność ogłoszenia w agregatorach ofert pracy oraz na Facebooku i w Google Ads

Dodaj ogłoszenie za 0 zł

pobierz Zapisz artykuł jako PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

dryg kontakt