Porady

Strona główna / Porady / Zatrudnienie cudzoziemca do pracy w Polsce – poradnik krok po kroku

Zatrudnienie cudzoziemca do pracy w Polsce – poradnik krok po kroku

Zatrudnienie cudzoziemca do pracy w Polsce – poradnik krok po kroku

Napływ cudzoziemców na polski rynek pracy pomaga ożywić gospodarkę, stwarzając nowe możliwości dla polskich pracodawców. Jednak zatrudnienie osoby spoza UE wymaga spełnienia określonych formalności, o których opowiemy w niniejszym poradniku.

Przedstawiamy opis czynności krok po kroku, o jakich należy pamiętać przy zatrudnianiu cudzoziemców, zarówno z Ukrainy, jak i innych państw niebędących częścią Unii Europejskiej.

Zdjęcie: Shubham Verma; Unsplash

Zatrudnienie cudzoziemca spoza UE – uzyskanie pozwolenia

Polski pracodawca jest jedyną stroną, która może ubiegać się o wydanie lub przedłużenie pozwolenia na pracę dla cudzoziemca. Składa on odpowiedni wniosek do wojewody, który rozpoczyna proces decyzji administracyjnej.

Pozwolenie na pracę może być wydane po spełnieniu kilku podstawowych warunków:

1. Ustalenie minimalnego wynagrodzenia na poziomie odpowiadającym standardowemu wynagrodzeniu na podobnym stanowisku.

2. Uzyskanie informacji od starosty, potwierdzającej brak możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na rodzimym rynku. Dowodem może być rekrutacja zakończona niepowodzeniem lub brak kandydatów w rejestrze bezrobotnych, które spełniałyby wskazane w ogłoszeniu kryteria i kwalifikacje.

3. Zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca udzielane jest na czas określony, nie większy niż 3 lata. Po upłynięciu tego terminu, polski pracodawca może ubiegać się o przedłużenie zezwolenia.

Zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca będzie wydane, gdy dostarczmy dokumenty poświadczające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, potwierdzenia miejsca zamieszkania na terytorium RP, a także dokumentów dowodzących posiadanie legalnego i stabilnego źródła dochodu.

Zatrudnienie cudzoziemca w ramach tzw. procedury uproszczonej

Powyżej opisaliśmy jak wygląda zatrudnienie cudzoziemca spoza UE w trybie standardowym. Warto dodać, że całość procedury zrzucona jest na pracodawcę, który musi ponieść wszelkie koszty administracyjne. Istnieje jednak tzw. procedura uproszczona, która eliminuje konieczność uzyskiwania zezwolenia na pracę w przypadku osób pochodzących z:

– Ukrainy,

– Rosji,

– Białorusi,

– Armenii,

– Mołdawii,

– Gruzji.

Obywatele tych sześciu krajów mogą być zatrudnieni w Polsce na podstawie oświadczenia składanego w Powiatowym Urzędzie Pracy, ważnego przez 6 miesięcy kalendarzowych. Procedura uproszczona pozwala na szybkie zatrudnienie cudzoziemca z Ukrainy do wykonywania pracy stałej.

Nie dotyczy natomiast prac sezonowych, świadczonych przez kilka miesięcy w roku. Warto pamiętać, że zawód wykonywany przez cudzoziemca zatrudnianego w trybie uproszczonym musi znaleźć się w rządowym wykazie kwalifikacji pożądanych na rynku pracy.

Zatrudnienie obywateli z Ukrainy – nowe zmiany

UWAGA: Procedura dla osób z Ukrainy została uproszczona jeszcze bardziej. Zgodnie z najnowszymi Zasadami podejmowania pracy przez obywateli Ukrainy na podstawie przepisów specjalnych, „zarówno ci, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r., jak i ci, którzy już wcześniej przebywali w Polsce – mogą legalnie podjąć pracę u każdego pracodawcy w Polsce, bez żadnych dodatkowych zezwoleń.” Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.

Zatrudnienie cudzoziemca spoza UE – kiedy zezwolenie nie będzie potrzebne?

Istnieje katalog osób spoza UE uprawnionych do podjęcia pracy w Polsce bez dodatkowych zezwoleń. Furtka ta dotyczy jednak wyłącznie osób fizycznych aktualnie przebywających na terytorium Rzeczpospolitej w sposób legalny i posiadających określony prawnie status. Zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca nie będzie potrzebne w przypadku osób:

– z nadanym statusem uchodźcy,

– objętych ochroną uzupełniającą (prześladowanie z przyczyn nieobjętych postanowieniami Konwencji Genewskiej),

– uprawnionych do pobytu tolerowanego,

– korzystających z ochrony czasowej.

Pracę sezonową bez zezwolenia mogą podejmować również studenci studiów stacjonarnych w miesiącach objętych przerwą w nauce: lipiec, sierpień, wrzesień.

Zdjęcie: Tim Mossholder; Unsplash

Zatrudnienie cudzoziemca spoza UE, który wypełnia opisane tutaj warunki, pozwoli pracodawcy uniknąć czasochłonnej procedury rekrutacyjnej i konieczności spełnienia innych wymagań formalnych związanych z uzyskiwaniem w jego imieniu pozwolenia na pracę.

dryg znajdź pracownika

Znajdź pracownika na dryg.pl

  • 3 darmowe ogłoszenia w każdym miesiącu
  • generator treści ogłoszenia
  • możliwość porównania oczekiwań kandydatów (stawka, forma zatrudnienia)
  • natychmiastowa widoczność ogłoszenia w serwisie wraz z logo firmy
  • automatyczna dostępność ogłoszenia w agregatorach ofert pracy oraz na Facebooku i w Google Ads

Dodaj ogłoszenie za 0 zł

dryg kontakt